Home / Nieuws / Krappe arbeidsmarkt: buitenlandse werknemers kunnen oplossing bieden
dinsdag 25 september 2018

Krappe arbeidsmarkt: buitenlandse werknemers kunnen oplossing bieden

In sommige sectoren kan het lastig zijn om bepaalde functies te vervullen. Een voor de hand liggende stap is dan om over de grenzen te kijken en buitenlandse werknemers te werven.

Wanneer het moeilijk is (gekwalificeerd) personeel te vinden, kunnen werknemers van binnen of buiten de Europese Unie een oplossing bieden. Werknemers van binnen de Europese Unie kunnen het makkelijkst ingezet worden, omdat voor deze groep geen verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunningen nodig is. Werknemers van buiten de EU moeten veelal wel eerst deze drempel overschrijden. Desalniettemin loont het de moeite om te kijken naar dit soort internationale oplossingen. Uit recent onderzoek van Holland Payroll blijkt dat 24% van de werkgevers zich genoodzaakt voelt om mensen uit het buitenland aan te nemen door gebrek aan kennis en vaardigheden bij Nederlandse werknemers.

Het werven van buitenlandse werknemers en internationaal werkgeven moet met de nodige zorgvuldigheid gebeuren. Werkgevers moeten rekening houden met (internationale) wet- en regelgeving. AWVN heeft hiervoor de compliancy-tool ontwikkeld en verzorgt workshops internationale arbeidsmobiliteit die zien op alle terreinen waar de HR medewerker rekening mee moet houden.