Home / ‘VPL-inhaalpensioen’: de handreiking van Koolmees
woensdag 20 juni 2018

‘VPL-inhaalpensioen’: de handreiking van Koolmees

Minister Koolmees komt pensioenfondsen tegemoet in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat het Uitvoeringsbesluit VPL (‘VPL-inhaalpensioen) zal worden gewijzigd.

Op 18 april hebben wij u geïnformeerd over een wijziging van de regelgeving voor het ‘VPL-inhaalpensioen’. Volgens de beleidsregels van DNB zouden pensioenfondsen, kort samengevat, een inkoopsom voor het VPL-inhaalpensioen in rekening moeten brengen die gebaseerd is op de actuele marktrente. Dit zou de komende jaren tot onverwachte financieringslasten voor werkgevers leiden. Pensioenfondsen zijn van mening dat zij voor VPL-inkoop hetzelfde tarief mogen gebruiken als voor inkoop van het pensioen uit de reguliere regeling. Dit inkooptarief ligt over het algemeen een stuk lager.

Standpunt minister
Op 4 juni heeft minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer gestuurd en zijn standpunt uiteengezet. Hij komt de pensioenfondsen tegemoet. Hij geeft aan dat het Uitvoeringsbesluit VPL zal worden gewijzigd. Het komt erop neer dat pensioenfondsen, na overleg met hun fondsorganen, op basis van evenwichtige belangenafweging een afwijkend inkooptarief mogen vaststellen. Een pensioenfonds mag het procentuele VPL-inkooptarief echter niet lager vaststellen dan de verhouding tussen de feitelijke premie voor de basispensioenregeling en de premie die actuarieel benodigd is in verband met de aangroei van de pensioenverplichtingen.

Gevolgen voor werkgevers
Het valt te prijzen dat de inkoop regels worden verduidelijkt en versoepeld. De komende jaren, uiterlijk in 2021, zullen veel VPL-aanspraken moeten worden gefinancierd en ingekocht. Voor werkgevers is van belang na te gaan of de financiering van de VPL regeling goed geborgd is en of er in de (nabije) toekomst voor hen geen nadere financieringslasten kunnen ontstaan.
Hebt u hierover vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de betrokken adviseur of de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl, 070 850 86 05.

0 reacties