Home / Kennisdocument Wet banenafspraak vernieuwd
woensdag 01 november 2017

Kennisdocument Wet banenafspraak vernieuwd

Weer meer banen voor arbeidsbeperkten
​Ook in het tweede kwartaal van 2017 is het aantal banen dat werkgevers bieden voor mensen met een arbeidsbeperking gegroeid. Dat blijkt uit de trendrapportage van het UWV. In totaal zijn ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) ruim 29.000 extra arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking gecreëerd. De marktsector neemt hiervan het grootste deel voor haar rekening en blijft daarmee op koers om de gemaakte afspraken te behalen.

​Het ministerie van SZW heeft het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten van februari 2017 geactualiseerd. De nieuwe versie – zomer 2017 – bevat slechts enkele kleine wijzigingen.

Ten opzichte van de februariversie is er weinig veranderd. SZW vond een nieuwe versie noodzakelijk, omdat in de vorige versie een fout zat in een voetnoot op pagina 29 en 30. Daarin werden foutieve getallen gebruikt in de voorbeeldberekening van het quotumpercentage, waardoor de voorbeeldberekening niet klopte. Aangezien het quotumpercentage mogelijk veel aandacht zou krijgen, is besloten tot deze nieuwe versie.

0 reacties