woensdag 04 augustus 2021

Alle feiten over Banenafspraak op een rij

Het Kennisdocument van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is geactualiseerd. Het Kennisdocument geeft de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling aan en geeft antwoord op veelgestelde vragen. De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met actuele beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving.

In een aantal gevallen wordt verwezen naar voorgenomen wet- en regelgeving. De belangrijkste ontwikkeling voor het Kennisdocument is de vertraging van het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. De voormalige staatssecretaris van SZW heeft aangekondigd dat zij de Wet banenafspraak wil vereenvoudigen. In de afgelopen periode heeft het kabinet gewerkt aan een concept voor een wetsvoorstel om deze vereenvoudiging te realiseren. Eind 2020 bleek dat het wetsvoorstel Wet banenafspraak niet meer aan de Tweede Kamer kon worden aangeboden, onder meer omdat het kabinet demissionair is.

De vertraging van dit wetstraject heeft enkele praktische consequenties, waaronder de uitvoering van de quotumheffing op grond van de huidige wetgeving. De quotumheffing zal verder moeten worden opgeschort. Dit is nodig om te voorkomen dat anders de opschorting per 1 januari 2022 afloopt, terwijl de heffing niet kan worden uitgevoerd. In een brief van 8 juli 2021 heeft de minister van SZW de Belastingdienst en UWV toestemming gegeven om de quotumheffing niet uit te voeren tot in elk geval 1 januari 2024. UWV en Belastingdienst kunnen hierdoor anticiperen op de wettelijke grondslag die het nieuwe kabinet zal creƫren voor de verdere opschorting van de uitvoering van de quotumheffing.
Meer informatie over deze brief vindt u elders op onze website

Onlangs organiseerden AWVN en UWV een webinar over regelingen die werkgevers ondersteunen bij het aannemen en aan het werk houden van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Via deze pagina kunt u het webinar terug zien. U vindt daar ook een Q&A over inclusieve regelingen voor werkgevers.

0 reacties