Home / Kartonnage en Flexibele Verpakkingenbedrijf investeert in duurzame inzetbaarheid
dinsdag 09 juni 2020

Kartonnage en Flexibele Verpakkingenbedrijf investeert in duurzame inzetbaarheid

Raymond Puts en Willem de Vocht bij de ondertekening.

“Zeker nu is investeren in de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers cruciaal,” zegt voorzitter Willem de Vocht. Iedere medewerker die valt onder de cao krijgt een jaarlijks persoonlijk DI-budget om te besteden in Tiptrack. Dit online platform helpt medewerkers om regie te nemen over hun eigen loopbaan.

AWVN-directeur Raymond Puts is zeer verheugd dat het opleidings- en ontwikkelingsfonds FCB (Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf) heeft gekozen voor Tiptrack. “Het is belangrijk dat medewerkers op een laagdrempelige manier inzicht krijgen in hun inzetbaarheid en geholpen worden hierin gerichte keuzes te maken, bijvoorbeeld op het gebied van scholing en cursussen, lichamelijke en mentale fitheid of loopbaan- en financiële planning. Het gaat om het nemen van actie(s) voor nu en voor de toekomst. Ook in deze turbulente tijden is het juist belangrijk om regie te houden op de eigen loopbaan en te werken aan permanente ontwikkeling van de mensen.”

De verpakkingssector timmert flink aan de weg en is innovatief en dynamisch. Dat vraagt veel van de circa 4.000 mensen die er werken. De mate van inzetbaarheid is per definitie per individu verschillend. Dat betekent dat wat bijdraagt aan die inzetbaarheid ook individueel moet worden bepaald. Maar, duurzame inzetbaarheid is een wederzijdse verantwoordelijkheid; de medewerker neemt initiatief en investeert in zijn ontwikkeling, de werkgever faciliteert en ondersteunt.

Tiptrack is ontwikkeld door werkgeversvereniging AWVN, die al jaren werkgevers adviseert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Uit ervaring en literatuuronderzoek blijkt dat het belangrijk is om eigen regie bij medewerkers te stimuleren. Tiptrack is een online platform dat werkenden faciliteert om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun loopbaan.

0 reacties