donderdag 28 januari 2021

Jongerendenktank Coronacrisis geeft kabinet advies

‘Kom met ideeën. Lever kritiek’. Zo daagde premier Mark Rutte jongeren uit tijdens een coronapersconferentie in mei 2020. De Jongerendenktank Coronacrisis pakte die handschoen op. De denktank is een samenwerking tussen het SER Jongerenplatform en Denktank-Y. In een advies aan het kabinet geven zij hun kijk op de gevolgen van de coronacrisis voor wonen, werken, studie en klimaatbeleid. HR-manager Ingrid Nolten van PostNL neemt namens Jong AWVN deel aan het SER Jongerenplatform en vertegenwoordigt daar de jonge werkgevers. Zij beantwoordt drie vragen over het jongerenadvies En nu…daden!

Wat is jullie boodschap aan het kabinet?
Wij willen dat de overheid nu werk maakt van een uitgewerkt plan van aanpak dat jongeren perspectief biedt. Daarvoor hebben we ook ideeën: ga soepeler om met studievertraging, zorg voor genoeg werk voor jongvolwassenen en voor genoeg starterswoningen, laat het klimaat niet de dupe worden en betrek jongeren bij oplossingen. De coronacrisis treft jongeren onevenredig hard, waardoor hun toch al onzekere situatie verder is verslechterd. Hun financiële en mentale reserves raken uitgeput. Daarvoor is wel aandacht, maar het ontbreekt nog aan echte actie.

Wat is jouw inbreng geweest namens Jong AWVN?
Vanuit Jong AWVN hebben we benadrukt dat jongeren het zwaar hebben als het om werk gaat. Studenten raken plots hun bijbaan kwijt, omdat zij vaak werken in zwaar getroffen sectoren als de horeca, evenementenbranche en kunst- en cultuursector. Startende jongeren maken zich zorgen over de effecten van thuiswerken op hun loopbaan. Het opdoen van vaardigheden en ervaring op de werkvloer is door het thuiswerken nu niet, of veel minder, mogelijk. Jongeren worstelen met de vraag hoe zij zich in the picture kunnen spelen met het oog op baanbehoud of promotie.

Ook lid worden van Jong AWVN?
Jong AWVN biedt haar netwerk een platform om op een laagdrempelige manier in contact te komen met jonge HR-professionals uit andere bedrijven en sectoren. Meld je hier aan voor ons netwerk

Jongeren maken zich zorgen om hun kansen op de arbeidsmarkt. Uit de online dialoog kwam naar voren dat zij er bang voor zijn dat werkgevers eerder kiezen voor ervaren krachten en dat er minder vacatures beschikbaar zijn voor starters in de gewenste functies. Er leven ook zorgen over subgroepen, zoals jongeren met een fysieke of psychische beperking. De angst is dat werkgevers minder in deze groepen willen investeren en minder arbeidsplaatsen voor hen beschikbaar stellen.

Wat moeten werkgevers in jouw ogen voor jongeren doen in deze tijd?
Bedrijven moeten worden gestimuleerd om meer vacatures beschikbaar te stellen voor jongeren. Ook het meer mogelijk maken van werkplekleren door werkgevers biedt jongeren de kans werkervaring op te doen; dat kan een opstap zijn. Werkplekleren kan er ook aan bijdragen dat jongeren ‘arbeidsmarktfit’ blijven.

0 reacties