Home / Nieuws / Veel jonge arbeidsbeperkten nog niet duurzaam aan het werk
vrijdag 09 november 2018

Veel jonge arbeidsbeperkten nog niet duurzaam aan het werk

Uit het onderzoek van de Inspectie SZW ‘Aan het werk, voor hoelang’, blijkt dat veel jonge arbeidsbeperkten aan een baan komen, maar vervolgens vaak weer uitvallen.
De focus in de dienstverlening van UWV en gemeenten ligt meer op het aan het werk helpen dan het aan het werk houden van jongeren met een arbeidsbeperking. Er blijkt nog te weinig aandacht te zijn voor de randvoorwaarden van een duurzame plaatsing. Onder duurzaamheid verstaat de Inspectie niet een bepaalde tijdspanne, maar de continuïteit van werk.

Nazorg
De meeste professionals die de jongeren begeleiden, volgen de arbeidsbeperkte werknemers nauwelijks als ze eenmaal aan het werk zijn, waardoor er ook weinig aandacht is voor hun arbeidsontwikkeling. De jongeren raken uit beeld van de professionals, waardoor ze niet op tijd van werk naar werk worden doorbemiddeld, uitvallen en thuis op de bank komen te zitten. De inspectie erkent dat er beperkte capaciteit beschikbaar is om de begeleiding te continueren, maar constateert ook dat niet alle gemeenten zich bewust zijn van de noodzaak van nazorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt in zijn reactie ook aandacht voor de rol van werkgevers bij het duurzaam aan het werk houden van mensen met een beperking.

AWVN en duurzame inzetbaarheid
AWVN onderschrijft – net als SZW – het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en roept werkgevers op om hier extra in te investeren. Het helpt de werknemer om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. AWVN heeft bijvoorbeeld een competentieaanpak ontwikkeld die inzichtelijk maakt welke vaardigheden en kennis van een medewerker worden verwacht. De interactieve AWVN-tool Tiptrack faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun eigen loopbaan en daarmee hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Downloads

Externe bron
november 2018
Download