woensdag 12 december 2018

Inzicht werkgevers nodig bij invulling plan maatschappelijke diensttijd

We staan aan de vooravond van een nieuw fenomeen: de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. De maatschappelijke diensttijd (MDT) moet jongeren een eerste werkervaring bezorgen die ze nooit zullen vergeten. Een ervaring waarbij ze talenten ontdekken en ontplooien en tegelijkertijd maatschappelijke impact maken. Een ervaring die werkgevers een mooie kans biedt om de talenten van de toekomst te ontmoeten én aan zich te verbinden.

Praat mee over maatschappelijke diensttijd
Praat mee over maatschappelijke diensttijd

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil het plan maatschappelijke diensttijd samen met werkgevers en jongeren ontwikkelen om tot een waardevolle invulling voor alle betrokkenen te komen. Zijn doel is om vanaf de zomer in 2019 de maatschappelijke diensttijd daadwerkelijk in te voeren. Het ministerie van VWS heeft een sterke behoefte aan input van werkgevers, ook omdat MDT mogelijkheden biedt die verder gaan dan bijvoorbeeld een snuffelstage: het kan een opstap naar een eerste baan zijn. VWS en AWVN organiseren daarom een bijeenkomst waar jongeren en werkgevers met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden en verwachtingen rondom MDT.

17 januari 2019: dialoogsessie: werkgevers en jongeren over MDT
VWS en AWVN zijn op zoek naar werkgevers die op 17 januari aanschuiven en mee willen denken of zelfs al ideeën hebben over de invulling van MDT. Wat zijn geschikte plaatsen? Waar zijn extra handen welkom? Hoe moet de begeleiding eruit zien? Werkgevers met en zonder winstoogmerk zijn welkom. De enige voorwaarde is dat uw bedrijf een MVO-doelstelling heeft, omdat de jongeren binnen een maatschappelijke functie aan de slag gaan.

Datum en tijd                   donderdag 17 januari 2019, 15.00 uur – 17.30 uur
Locatie                               Stadskasteel Oudaen in Utrecht

Subsidie voor proeftuinen
Ondertussen wordt er al volop geëxperimenteerd. Dit jaar zijn er reeds twee subsidieronden van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opengesteld. Al 41 organisaties hebben hun kans schoon gezien en zijn een MDT-proeftuin gestart. De subsidieaanvragen van de tweede ronde worden momenteel beoordeeld. In 2019 gaat een derde ronde van start. De precieze invulling hiervan is nog niet bekend.

Aanmelden

  • Hebt u de ambitie om maatschappelijk bij te dragen en concreet mee te denken over het plan maatschappelijke diensttijd? Dan bent u meer dan welkom bij de bijeenkomst op 17 januari. U kunt zich hier aanmelden
  • Zou u (tevens) graag een proeftuin MDT binnen uw organisatie willen starten? Dan kunt u op de hoogte blijven via de website van ZonMw

We hopen dat we op uw expertise mogen rekenen!

0 reacties