Home / Nieuws / Persbericht / Van de Kraats: meer investeren in personeelsbeleid
maandag 09 oktober 2017

Van de Kraats: meer investeren in personeelsbeleid

Afbeeling: Harry van de Kraats spreekt de zaal toe, jaarcongres 2017
Algemeen directeur Harry van de Kraats van AWVN tijdens zijn toespraak in het kader van het AWVN-jaarcongres 2017

Nederlandse werkgevers zijn zeer bezorgd over de arbeidsmarkt, zowel op korte als op lange termijn. Bedrijven moeten daarom op strategisch niveau veel zwaarder inzetten op ontwikkeling van het personeelsbeleid en van de eigen bedrijfsinterne arbeidsmarkt. Dat kan onder meer door een veel zwaardere invulling van HR in raden van bestuur en raden van commissarissen dan nu bij veel ondernemingen het geval is.

Die oproep doet algemeen directeur Harry van de Kraats van werkgeversvereniging AWVN vandaag tijdens het AWVN-jaarcongres 2017 in Rotterdam. AWVN is onder meer de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 cao’s in Nederland.

Volgens Van de Kraats, die verwijst naar een aantal AWVN-enquêtes onder het bedrijfsleven, is het bittere noodzaak voor ondernemingen om zelf te investeren in opleidingen, weerbaarheid en inzetbaarheid van werkenden. ‘Anders wordt de huidige conjuncturele krapte vanzelf structureel. En dan kan het werk niet meer gedaan worden.’
Hij benadrukt dat het in eerste instantie vooral om focus gaat: aandacht voor het lange-termijnvraagstuk op het vlak van personeel. ‘Het geldvraagstuk – binnen een onderneming, binnen een bedrijfstak of op nationaal niveau – komt dan vanzelf op de goede manier aan de orde.’

Het verzwaren van de HR-post in directies past volgens Van de Kraats in de trend dat steeds meer ondernemingen nadrukkelijk streven naar toegevoegde maatschappelijke waarde, op bijvoorbeeld milieugebied, maar ook op het vlak van inclusief werkgeven of het vermijden van kinderarbeid. Van de Kraats: ‘Ondernemingen zullen steeds meer worden beoordeeld op creatie van maatschappelijke waarde naast financiële waarde – door anderen, maar ook door zichzelf. Om mee te tellen in die wereld is het noodzakelijk dat naast de vaak sterk ontwikkelde financiële en juridische functie de mens- en maatschappijgerichte functie binnen het ondernemingsbestuur sterker wordt.’

Bron persbericht AWVN, 9 oktober 2017