woensdag 09 mei 2018

Internetconsultatie wetsvoorstel WAB gesloten

De internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), waarover wij u op 10 april berichtten, is gesloten. Tot en met maandag 7 mei kon er gereageerd worden. Maar liefst 278 reacties zijn gepubliceerd, waaronder veel reacties van werkgevers en werkgeversorganisaties.

Overall kan geconcludeerd worden dat werkgevers niet blij zijn met de voorstellen met betrekking tot de premiedifferentiatie WW, het recht op transitievergoeding vanaf dag een, de verhoging bij ontbinding op de nieuwe cumulatiegrond en de voorstellen met betrekking tot de oproepovereenkomsten en payrolling. Ook AWVN heeft, in samenwerking met VNO-NCW/MKB Nederland, gereageerd. De reactie van VNO-NCW/MKB Nederland en AWVN treft u als bijlage aan. Volgens planning zal het definitieve wetsvoorstel in september aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Reactie VNO-NCW/MKB Nederland en AWVN op WAB

0 reacties