Home / Internetconsultatie: verruiming subsidieregeling voor voorzieningen
donderdag 26 november 2020

Internetconsultatie: verruiming subsidieregeling voor voorzieningen

Het ‘Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorziening’ ligt ter internetconsultatie. Het kabinet hoopt met het besluit te bereiken dat de werkgelegenheid voor mensen met een beperking bij reguliere werkgevers toeneemt.

Achtergrond
Wanneer een werkgever werknemers met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen, zijn er soms grote aanpassingen nodig binnen het bedrijf. Dergelijke aanpassingen aan het pand of op de werkplek zijn vaak duur, zeker als het om meer werknemers gaat. Met de dit jaar gestarte pilot generieke werkgeversvoorziening (die nog tot eind 2020 loopt) wilde het kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Werkgevers kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij UWV.

Drie wijzigingen
Het besluit dat nu ter consultatie ligt, maakt mogelijk dat de regeling op drie punten wordt verruimd.

• Ten eerste hoeft de werkgever niet langer bij de subsidieaanvraag al op te geven wie de beoogde werknemers zijn die van de voorziening gebruik gaan maken. Daarmee wordt het mogelijk om organisaties toegankelijker te maken voor toekomstige werknemers.

• Ten tweede wordt het gebruik van de voorziening ook mogelijk voor mensen met een beperking uit de doelgroep van de Participatiewet. Voorheen was de doelgroep beperkt tot werknemers met een WIA- of Wajong-uitkering.

• Voorheen moest de werknemer zogeheten ‘meeneembare werkvoorzieningen’ aanvragen. Het betreft doorgaans persoonsgebonden hulpmiddelen die de werknemer mee kan nemen naar een eventueel volgende werkgever, denk aan een brailleleesregel of orthopedische werkschoenen. Het kabinet wil dat het ook voor de werkgever mogelijk wordt een subsidieaanvraag te doen voor werkplekaanpassingen die tevens kwalificeren als meeneembare voorziening.

Heeft u al een subsidieaanvraag gedaan en heeft u specifieke ervaringen, of zicht op bepaalde verbeterpunten rondom de pilot? Dan kunt u een reactie insturen. De deadline is vrijdag 4 december 2020.

U kunt hier reageren: ga naar de internetconsultatie

0 reacties