woensdag 26 februari 2020

Uw mening over vereenvoudiging Quotumwet gevraagd

Om de banenafspraak te kunnen realiseren, is volgens het kabinet vereenvoudiging van de Quotumwet (Wet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten) noodzakelijk. Op dit moment ligt er een concept voor een nieuwe Quotumwet ter internetconsultatie. AWVN vraagt ervaren inclusieve werkgevers om input te leveren op deze consultatie, zodat de wet er beter van wordt. Klik hier voor meer informatie over inclusief werkgeven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
SZW geeft aan, dat de vereenvoudiging van de Quotumwet “als doel heeft om het ook op de lange termijn mogelijk te maken dat er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor werkgevers, in zowel markt- als overheidssector, betekent de vereenvoudigde banenafspraak dat er meer mogelijkheden komen om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Omdat er niet langer een complexe inleenadministratie nodig is om bij te houden welke baan bij welke werkgever is gerealiseerd, zullen werkgevers minder administratieve lasten hebben. Een van de uitgangspunten van de vereenvoudigde Wet banenafspraak is dat zij voor de uitvoering zoveel mogelijk aansluit bij bestaande instrumenten, zoals de bestaande sociale premies en bestaande financiële instrumenten. Dit voorkomt dat er nieuwe onduidelijkheden ontstaan of zelfs dat opnieuw nieuwe systemen moeten worden opgetuigd. Ook de uitvoering, UWV en belastingdienst, profiteert hier van mee. Hun uitvoeringslasten zullen lager komen te liggen.”

Hier vindt u de internetconsultatie over de vereenvoudiging van de Quotumwet (concepttekst) en artikelgewijze toelichting. Let op: de internetconsultatie loopt tot 3 april.

0 reacties