maandag 22 februari 2021

Het pensioenakkoord: van ontzien naar voorzien?

Het pensioenakkoord beoogt pensioenen betaalbaar te houden voor jong en oud, voor arbeidsactief en gepensioneerd. Het eindbedrag wordt individueler en onzekerder. Het acĀ­cent verschuift van curatief naar preventief, van (vroeg) pensioen naar langer doorwerken.

Dit artikel gaat over wat dit akkoord beoogt op korte en langere termijn en hoe we daar inĀ­vulling aan (kunnen) gaan geven. De AWVN-experts gaan daarbij vooral in op maatregelen rond duurzame inzetbaarheid. In de praktijk zien zij dat het nemen van eigen regie over leren en ontwikkelen meer vergt dan een budget.

 

Armand Lahaije

Joyce Schaeffer, Margreet Xavier, Marcel de Rooij en Armand Lahaije (van links naar rechts) werkten aan het artikel mee. Het artikel verscheen in Pensioen Magazine, februari 2021.

Lees hier het artikel (achter inlog).

 

0 reacties