woensdag 06 november 2019

Werkgevers: ‘Gelijke beloning hoog op agenda cao-overleg’

Gelijke beloning tussen man en vrouw moet hoog op de agenda in het cao-overleg van de komende jaren komen. Dat stelt werkgeversvereniging AWVN aan de vooravond van het cao-seizoen 2020. AWVN is de belangrijkste cao-onderhandelaar aan werkgeverszijde en daarmee zeer invloedrijk op het vlak van arbeidsvoorwaarden.

Volgens AWVN is het probleem van ongelijke beloning hardnekkig met vooral onbewustheid als oorzaak en kan het alleen worden opgelost als werkgevers en werknemers samen aan de slag gaan. Om die reden denken de werkgevers dat het arbeidsvoorwaardenoverleg van werkgevers en werknemers de plek is om het probleem aan te pakken. De onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden vormen dé plek om afspraken te maken over beloning, aldus AWVN.

De werkgeversvereniging ontwikkelt een aanpak waarmee de onderhandelaars de onderhandelingen in kunnen. Eerste stap daarin: vaststellen wat de omvang van het probleem in het betreffende bedrijf of bedrijfstak is. Op dit moment is de omvang van het beloningsverschil in veel bedrijven onduidelijk en worden verschillende cijfers door elkaar gebruikt. De arbeidsvoorwaardennota van de gezamenlijke werkgevers met het beleid voor het komende jaar verschijnt jaarlijks in januari.

0 reacties