maandag 23 december 2019

Focus te veel op loon

De focus in de cao-onderhandelingen van 2019 lag veel te veel op loon. Dat ging ten koste van gesprekken over investeringsvraagstukken als duurzame inzetbaarheid, privé-werkcombinatie en maatregelen om langer doorwerken te bevorderen.

Dat stelt directeur arbeidsvoorwaardenbeleid Gerard Groten van AWVN in de pas verschenen eindevaluatie van het cao-jaar 2019.

De focus op loonsverhoging is volgens AWVN vooral te wijten aan de vakbonden. Vakbond FNV legde bij alle onderhandelingen bij voorbaat een loonwens van 5 procent op tafel.

De eenzijdige aandacht die dit jaar op loon lag, lijkt in strijd met de langjarige ontwikkeling dat de cao een instrument is geworden om ook heel veel andere zaken te regelen, zo schrijft AWVN.

Ondanks dat werden in 2019 wel een aantal opmerkelijke en vernieuwende afspraken gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn het Welzijnsverlof van vijf betaalde aaneengesloten weken per vijf jaar bij Royal Philips (naast een contractloonstijging van 3,4%) en de afspraken bij de ING Bank (met een contractloonstijging van 3%) over een collectieve maatschappelijke uitkering, mantelzorg, werkgeluk en sociaal innovatiebudget die bij elkaar circa 1,75% van de loonsom bedragen.

De gemiddelde loonafspraak kwam in 2019 uit op een historisch gezien hoge 2,8 procent waarbij de maandgemiddelden vrijwel het gehele jaar opliepen.

Opmerkelijk is verder dat in weerwil van berichten over een vermeende afname van de rol van vakbonden de betrokkenheid van de bonden bij de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen afgelopen jaar nergens ter discussie heeft gestaan. Er zijn geen cao’s vervangen door arbeidsvoorwaardenregelingen (met OR, zonder vakbonden).

De AWVN-eindevaluatie cao-seizoen 2019 Loonfocus versmalt cao-agenda kunt u hier downloaden:

Laurens Harteveld
december 2019
Download

0 reacties