zaterdag 03 oktober 2020

Vergaande voorstellen

Aan de vooravond van het AWVN-jaarcongres 2020, ‘Crisiskrakers’, verschenen in de zaterdagedities van het AD en het FD interviews met Raymond Puts, algemeen directeur AWVN, over het centrale thema van het congres: hoe de crisis te kraken?

De Nederlandse economie moet drastisch worden hervormd. Lonen moeten nadrukkelijker ‘meeademen’ met de conjunctuur, werktijden dienen (veel) flexibeler te worden en functies zouden niet meer voor het leven moeten vastliggen. Het AD legt in het interview met Raymond Puts (‘Economie moet op de schop’: werkgevers willen meer flexibiliteit van hun personeel) de nadruk op de ‘vergaande voorstellen’ die  AWVN gaat voorleggen aan de leden (‘de bazen en directies van de meeste Nederlandse ondernemingen’).

Het FD vat het interview met Raymond Puts samen met de volgende drie bullits:
• Nu de coronacrisis langer duurt, komen de massaontslagen op gang.
• Werkgevers pleiten daarom voor minder starre cao-afspraken.
• Op die manier zouden meer banen in stand kunnen blijven.
De krant constateert dat, nu bij veel bedrijven ontslagen vallen, het geluid van werkgeversvereniging AWVN eindelijk wordt gehoord: het ruime vangnet voor mensen met een vaste baan, maakt vakbonden en werknemers ongevoelig voor de economische ravage die de coronacrisis aanricht en nog gaat aanrichten.

0 reacties