dinsdag 10 juli 2018

Hoezo, arbeidsverhoudingen? Over de taal van sociale partners

Museum Meermanno in Den Haag is op dinsdagmiddag 10 juli het decor van het symposium Hoezo, arbeidsverhoudingen?. De bijeenkomst, ter ere van de pensionerende Arjen Verhoeff, staat in het teken van het taalgebruik van sociale partners. Zowel in de economie, de maatschappij als op de arbeidsmarkt nemen de uitdagingen toe. Is de taal van de arbeidsverhoudingen nog geschikt om deze ongekende omstandigheden te verwoorden, te begrijpen en dus op te lossen?

De korte versie van het antwoord luidt ‘nee’. Op dit moment staart de polder naar een tafel vol met Babylonische puzzelstukjes die opnieuw moeten worden gelegd. De bijdragen deze middag helpen om de eerste hoekjes en contouren te vinden.

Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA, stelt dat taal door de decennia heen de vervanger is geworden van fysieke actie in het uitvechten van de klassenstrijd. Daarmee heeft het een pacificerend en bovendien productief effect. We bereiken nu een punt waarop bureaucratisering en onduidelijke woorden de overhand nemen om de soms complexe besluitvorming te verbergen. Het is daarom tijd voor een nieuwe, gezamenlijke visie op arbeidsverhoudingen in de 21e eeuw, met nieuwe, bijbehorende woorden.

Arjen Verhoeff gaat in zijn laatste officiële bijdrage als AWVN’er in op de rol die taal speelt in het vormen van macht en invloed. Dienen woorden slechts de bestaande macht te bevestigen, verschillen te overbruggen of ook structuren bloot te leggen en een spiegel voor te houden?

Op de borrel blijven de woorden van Godfried Bomans, voorgedragen door AWVN-directeur Harry van de Kraats, in ieder geval lang hangen: de taal is een handschoen die strak om de huid van de inhoud getrokken is. Het is maar de vraag of dat nu in de polder het geval is.

Werk aan de winkel!

0 reacties