donderdag 17 januari 2019

Handreiking: Hoe maakt u uw cao WagwEU-proof?

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaalt welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op werknemers die vanuit andere lidstaten zijn gedetacheerd in Nederland. Met deze wet heeft Nederland de Europese Detacheringsrichtlijn (1996) en de bijbehorende Handhavingsrichtlijn (2014) geïmplementeerd.

De WagwEU regelt dat werkgevers uit andere EU-lidstaten verplicht zijn om aan hun werknemers die tijdelijk in Nederland zijn gedetacheerd bepaalde minimum-arbeidsvoorwaarden toe te kennen. Deze arbeidsvoorwaarden worden ook wel de ‘harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden genoemd.

Dit leidt ertoe dat cao-partijen, als sprake is van een cao in de sector waarvoor een algemeen verbindendverklaring van toepassing is, wordt gevraagd op de kortst mogelijke termijn in hun cao’s duidelijk te maken welke specifieke cao-bepalingen tot de harde kern behoren. Dit is met name van belang voor sectoren waarin meer dan incidenteel sprake is van tijdelijk gedetacheerde buitenlandse werknemers. Hoe u uw cao WagwEU-proof kunt maken, kunt u in de handreiking van de Stichting van de Arbeid verder nalezen.

Onze gespecialiseerde adviseurs kunnen u helpen bij het WagwEU-proof maken van uw cao. Neem daarvoor contact op met Ruud Blaakman, telefoonnummer 06-22642739 of Monica Wirtz, telefoonnummer 06 23655730.

0 reacties