vrijdag 31 juli 2020

Gesubsidieerd ontwikkeladvies voor werkenden, ook goed voor werkgever

Let op: Het ministerie van SZW heeft op 2 september 2020 bekendgemaakt dat het maximumaantal ontwikkeladviezen is bereikt.

Vanaf 1 augustus kunnen alle werkenden en werkzoekenden in Nederland gebruikmaken van een gratis ontwikkeladvies via een erkende loopbaanadviseur. Hiervoor heeft het kabinet 14 miljoen euro beschikbaar. In het najaar komt hier nog eens 36 miljoen euro bij voor (online) scholing.

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Wel zijn zij dan verplicht hun werknemers te stimuleren om zich te scholen. Hiervoor stelt het kabinet de subsidieregeling ‘NL leert door ‘ beschikbaar.

Voor wie is de regeling ‘NL leert door’?
Deze regeling biedt zowel werkenden als werkzoekenden de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor het behouden of verkrijgen van werk. Dit geldt voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers, ondernemers en ook voor mensen die nu geen werk hebben.

Vanaf 1 augustus: gesubsidieerd ontwikkeladvies
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Het ministerie van SZW ontsluit alle informatie via de website hoewerktnederland.nl.

Geef uw werknemers zelf de regie over hun ontwikkeling
Veel werknemers zullen zelf niet goed weten, waar ze moeten beginnen als het om bijleren gaat. Werkgevers kunnen deze drempel voor hun medewerkers verlagen door Tiptrack te gebruiken.
AWVN ontsluit namelijk het door de overheid gesubsidieerde aanbod via dit online platform. Hierin staan aanbieders van het gesubsidieerde ontwikkeladvies overzichtelijk bij elkaar en kunnen uw werknemers zich via een paar klikken aanmelden voor dit. Zo verlaagt u de drempel voor deelname.

Tiptrack is beschikbaar voor alle werkgevers, AWVN-leden betalen echter alleen een bijdrage in de implementatiekosten. Interesse? Neem contact op met Marion Smits.

Lees ook het artikel over het belang van een leven lang ontwikkelen.

0 reacties