maandag 07 september 2020

Gesubsidieerd aanbod online scholing beschikbaar via Tiptrack

Vanaf 1 oktober komt 36 miljoen euro subsidie voor online scholing beschikbaar, als onderdeel van de regeling Nederland leert door. AWVN ontsluit het door de overheid gesubsidieerde aanbod via Tiptrack.

Er is keuze uit een breed aanbod vakgerichte online scholing (of via blended learning). De scholing is ter behoud van de huidige baan of als voorbereiding op een volgende stap. Het is belangrijk dat deze scholing relevant is voor de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld gericht op een sector waar behoefte is aan extra mensen. Het aanbod online scholing wordt in drie groepen verdeeld, afhankelijk van de duur en de studiebelasting. Zo wordt er gezorgd voor een relevant en divers aanbod van hoge kwaliteit.

Nederland leert door in het kort
Het doel van Nederland leert door is om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen en/of de transitie naar ander kansrijk werk moeten maken. De regeling biedt zowel werkenden als werkzoekenden de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of online scholing te volgen voor het behouden of verkrijgen van werk. Dit geldt voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers, ondernemers en ook voor mensen die nu geen werk hebben.

Geef uw werknemers zelf de regie over hun ontwikkeling
Veel werknemers zullen zelf niet goed weten, waar ze moeten beginnen als het om bijleren gaat. Werkgevers kunnen deze drempel voor hun medewerkers verlagen door Tiptrack te gebruiken.

AWVN ontsluit namelijk het door de overheid gesubsidieerde aanbod aan online scholing via Tiptrack. Hierin staan aanbieders van de gesubsidieerde scholing overzichtelijk bij elkaar en kunnen uw werknemers zich via een paar klikken hiervoor aanmelden. Zo verlaagt u de drempel voor deelname aanzienlijk.

Tiptrack is beschikbaar voor alle werkgevers, AWVN-leden betalen om het aanbod aan online scholing te ontsluiten alleen een bijdrage in de implementatiekosten.

Interesse? Neem contact op met Marion Smits.

0 reacties