dinsdag 19 februari 2019

Geslaagd! Tien nieuwe adviseurs duurzame inzetbaarheid

Tien AWVN-adviseurs zijn vorige week geslaagd voor de post-HBO-opleiding adviseur duurzame inzetbaarheid (DI). AWVN heeft deze incompany-opleiding in samenwerking met de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) georganiseerd.

Voor het behalen van hun certificaat hebben zij het afgelopen jaar colleges gevolgd over uiteenlopende onderwerpen, zoals opleiden en ontwikkelen, vitaliteit en gezondheid, het stimuleren van eigen regie en het meten en beïnvloeden van motivatie. In deze colleges zijn analysemodellen en een pakket aan actuele literatuur aangereikt. Ook hebben de deelnemende adviseurs een praktijkonderzoek uitgevoerd. De docenten van de HAN waren onder de indruk van het hoge niveau van de eindpresentaties.

Wat kunnen onze adviseurs DI betekenen voor uw organisatie?

Adviseurs duurzame inzetbaarheid ondersteunen bedrijven bij het ontwikkelen van een adequaat DI-beleid. Zij overzien een breed spectrum van HR-thema’s die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, zoals leren en ontwikkelen, gezondheids- en arbobeleid en arbeidstijden. Onze adviseurs verbinden het DI-beleid met de voorgenomen strategie van uw onderneming. Op basis van een zorgvuldige analyse komen zij tot een advies over interventies. Ze kunnen u ook ondersteunen bij de invoering daarvan.

AWVN-visie op duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers gemotiveerd, bekwaam en gezond nu én in de toekomst een productieve bedrage leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen? Daar ligt voor AWVN de focus bij adequaat DI-beleid. Dat betekent dat wij rekening houden met de veranderende eisen die gesteld worden aan werk, door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen en een toegenomen behoefte aan flexibiliteit.

Naast hun expertise op diverse inhoudelijke thema’s hebben onze adviseurs oog voor de arbeidsverhoudingen. Een veelvoorkomende uitdaging is het stimuleren van de zogenaamde eigen regie en het bewustzijn van medewerkers. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het management en de gesprekken die zij voeren met medewerkers. Wij kunnen u hierover adviseren en desgewenst het management en de medewerkers hierin trainen.

0 reacties