maandag 16 november 2020

Gemiddelde pensioenleeftijd voor het eerst boven 65 jaar


Werkgevers kunnen vanaf 1 januari door een tijdelijke vrijstelling van de RVU-strafheffing afspraken maken met een werknemer om eerder te stoppen met werken. Op 23 november en 3 december: webinar over de tijdelijke RVU-regeling.

Voor het eerst is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, boven de 65 jaar uitgekomen: in 2019 was dat 65 jaar en 1 maand (in 2018: 64 en 9 maanden). Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 65 procent van de werknemers die in 2019 met pensioen gingen, was 65 jaar of ouder; 34 procent van de werknemers is voor hun 65e verjaardag met pensioen gegaan. De gemiddelde leeftijd kwam aldus uit op 65 jaar en 1 maand.

De gemiddelde pensioenleeftijd is de afgelopen jaren spectaculair gestegen. In 2006 was dat nog net iets jonger dan 61 jaar: 88 procent had toen al voor z’n 65ste het arbeidsproces verlaten. Sindsdien is de gemiddelde pensioenleeftijd sterk gestegen onder invloed van wet- en regelgeving die erop gericht is om werknemers te stimuleren langer door te werken.

AWVN heeft een routekaart ontwikkeld waarin de mogelijkheden zijn weergegeven om tot op hogere leeftijd doorwerken, te faciliteren. Deze routekaart is bedoeld als hulpmiddel, bijvoorbeeld om te gebruiken in gesprekken over collectieve arbeidsvoorwaarden of HR-beleid. De kaart focust op (formele) instrumenten waarover arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken zijn. De routekaart is onderdeel van een drieluik over langer doorwerken:
• Langer doorwerken (1). Analyse: noodzaak en problemen
• Langer doorwerken (2). Ontzien en vroegpensioen volstaan niet
• Langer doorwerken (3). Routekaart

Daarnaast verscheen eerder dit jaar op deze site De vergrijzende arbeidsmarkt werkt. Acht tips om de ‘grijze vloot’ te verzilveren – een pleidooi om oudere werknemers anders te bekijken en te waarderen en om hun talenten beter te benutten.

Daarnaast wordt sinds 2013 de AOW-gerechtigde leeftijd geleidelijk verhoogd. In 2019 was de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In het pensioenakkoord van 5 juni 2019 is afgesproken dat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 op het niveau van 2019 blijft – 66 jaar en 4 maanden dus. Daarna gaat deze in stappen naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 is de AOW-gerechtigde leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Vandaag werden ook de cijfers bekend van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019, een gezamenlijk onderzoek van CBS en TNO.

Daaruit blijkt dat werknemers in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar willen blijven werken tot een leeftijd van gemiddeld 64,5 jaar (een halfjaar eerder dus dan de huidige gemiddelde pensioenleeftijd).
Ruim driekwart van deze leeftijdsgroep gaf aan dat zij eventueel tot een hogere leeftijd zouden willen doorwerken.
De mogelijkheid om de loopbaan voort te zetten met minder uren of minder dagen per week is met afstand de meest genoemde omstandigheid waaronder zij dat willen doen (zie figuur hieronder).

0 reacties