Home / Geen notificatieplicht per 1 januari 2019
donderdag 06 september 2018

Geen notificatieplicht per 1 januari 2019

De notificatieplicht, die buitenlandse dienstverrichters verplicht om in Nederland een melding te doen dat zij hier werken met gedetacheerde werknemers, kan niet per 1 januari 2019 worden ingevoerd.

De notificatieplicht komt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet is ingevoerd op basis van de Europese Handhavingsrichtlijn die dient ter handhaving van de Europese Detacheringsrichtlijn. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat buitenlandse, gedetacheerde werknemers ook een aantal minimumarbeidsvoorwaarden in Nederland krijgen en dat kan worden gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

In Nederland is de Sociale Verzekeringsbank aangewezen als instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van het notificatiesysteem. Aangegeven is dat dit systeem niet klaar is op 1 januari 2019. Het streven is nu om de notificatieplicht in te voeren per 1 april 2019. Of deze datum wordt gehaald, staat nog niet vast.

Commentaar AWVN

De notificatieplicht brengt veel verplichtingen met zich mee voor de buitenlandse dienstverrichter die werknemers naar Nederlandse opdrachtgevers detacheert. Ook de Nederlandse opdrachtgever krijgt een verplichting, namelijk te controleren of de verstrekte informatie juist is en, als dit niet het geval is, dit te melden. Op het niet naleven van deze regels staan hoge boetes. Het is te hopen dat een eenvoudig administratief systeem wordt ontworpen dat niet teveel belasting voor werkgevers met zich meebrengt.

0 reacties