Home / Nieuws / Extra eisen rondom bescherming privacy
dinsdag 05 september 2017

Extra eisen rondom bescherming privacy

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die dag wordt deze nieuwe verordening ook daadwerkelijk gehandhaafd. Werkgevers doen er goed aan om zich daar nu al op voor te bereiden.

​Verder zijn werkgevers sinds 2016 verplicht om datalekken te melden. Niet-naleving leidt tot forse boetes en kan door openbare rapportage tot reputatieschade van de organisatie leiden.

Uiteraard zijn de technische en IT-aspecten van groot belang, wanneer organisaties met dit onderwerp aan de slag gaan. Echter, vooral ook de werknemers zijn een belangrijke schakel bij het beantwoorden van de vraag in welke mate uw onderneming daadwerkelijk voldoet aan de wet- en regelgeving. Het vergroten van privacybewustzijn bij werknemers en de cultuur binnen een onderneming zijn essentieel en verdienen in dit verband ook de nodige aandacht.

Meer informatie over privacy in de arbeidsrelatie vindt u op deze site in het gelijknamige HR-topic.