Home / ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid in uw organisatie
maandag 28 mei 2018

ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid in uw organisatie

Maak nog deze zomer gebruik van de ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid en start met de innovatieve online tool en mobiele app Tiptrack.

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juni is het voor werkgevers, zowel voor bedrijven als voor instellingen, mogelijk ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid (DI) aan te vragen voor projecten die zijn gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het bevorderen van gezond en veilig werken: een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer. Of aan het bevorderen van een leercultuur en het stimuleren van interne mobiliteit en ontwikkelmogelijkheden van werkenden.

Hoe draagt Tiptrack bij aan uw doel?
De grootste uitdaging voor werkgevers op het terrein van DI is het in beweging krijgen van medewerkers ofwel het nemen van eigen regie door medewerkers als het gaat om gezondheid, vitaliteit en mobiliteit (employability). Online tool en mobiele app Tiptrack kan hierbij uitkomst bieden.
De persoonlijke en interactieve tool voor medewerkers bestaat uit een app en een website en stimuleert om op een laagdrempelige manier aan het roer te staan van de eigen loopbaan, financiën, gezondheid en ontwikkeling. Tiptrack is een sociaal innovatief instrument dat kan rekenen op draagvlak van SZW.

AWVN kan met Tiptrack concrete projecten voor werkgevers uitvoeren waarmee de DI van medewerkers wordt gestimuleerd. Werkgevers kunnen met de ESF-subsidie de begeleiding bij de invoering van Tiptrack bekostigen, al dan niet in pilot-vorm.

Onderdelen van deze ondersteuning bij de inzet van Tiptrack zijn:
• communicatie naar zowel werkgevers als medewerkers
• workshops voor leidinggevenden
• workshops en individueel advies voor medewerkers.

Bewezen succesvol
Uitgevoerde pilots bij 11 bedrijven onder 800 medewerkers laten zien dat Tiptrack gedragsverandering van medewerkers daadwerkelijk stimuleert.

Meer informatie?
Neem contact op via info@tiptrack.nl of 070 850 86 50. De aanvraagperiode voor het komende tijdvak van de ESF-subsidie loopt van 25 juni 09.00 uur, tot en met 29 juni, 17.00 uur 2018. Voor het thema duurzame inzetbaarheid is in dit tijdvak in totaal € 15.000.000,- beschikbaar. Per project bedraagt de subsidie maximaal € 12.500,- Deelnemende werkgevers krijgen 50% van de advies-uren vergoed tot een maximum van € 50 per adviesuur.

Meer informatie over de ESF-subsidieregeling 2014-2020 (Powerpointpresentatie)

0 reacties