dinsdag 10 november 2020

11 november is Equal Pay Day. Hoe diep is de loonkloof bij u eigenlijk?

• De media besteden veel aandacht aan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en ook de politiek besteedt er aandacht aan. Sommigen pleiten voor wetgeving.
• Woensdag 11 november 2020 is het Equal Pay Day. Diverse organisaties besteden daar op hun eigen manier aandacht aan.
• AWVN pleit voor zelfregulering binnen organisaties.

Op 11 november 2020 is het Equal Pay Day. Weet u of er een loonkloof in uw organisatie is tussen mannen en vrouwen? En hoe diep deze is? Het kan de moeite waard zijn dat te onderzoeken. Ongerechtvaardigde beloningsverschillen in een organisatie kunnen worden voorkomen of verholpen.

Zelfregulering

AWVN vindt dat zelfregulering binnen organisaties een geloofwaardig alternatief is voor wetgeving met vergaande maatregelen die gelijke beloning afdwingt. Beoordelings- en beloningssystemen die in een cao zijn vastgelegd, kunnen een dempend effect hebben op beloningsverschillen. Deze objectieve manier van belonen en beoordelen gaat ongelijkheid tegen.

Discriminatie? 

Als uit onderzoek toch een gecorrigeerd of onverklaard beloningsverschil blijkt, is dit dan te wijten aan discriminatie? Dat is nog maar de vraag. Cultuur of gedragselementen en vooroordelen kunnen ook een rol spelen, zoals de waarde die een medewerker aan salaris hecht ten opzichte van andere arbeidsvoorwaarden, of de vraag of en hoe onderhandeld wordt over het aanvangssalaris, of de bereidheid om voor een baan te verhuizen, of het aantal en de duur van carrièreonderbrekingen.

Wat maakt het verschil?

Voordat het gesprek over een objectieve manier van belonen wordt gestart, is het belangrijk om goed te weten waar het precies om gaat. Wat is nu eigenlijk een loonkloof? AWVN heeft een praktische brochure gemaakt rond de vragen: wat wordt verstaan onder een verschil in beloning? En wat betekent een gecorrigeerd of ongecorrigeerd beloningsverschil? Daarbij worden ook de belangrijkste begrippen helder uitgelegd en bieden we een praktijkcase met voorbeelden.

Download de brochure

0 reacties