donderdag 15 oktober 2020

Help ziekteverzuim door psychische klachten voorkomen

Psychische klachten waren al verantwoordelijk voor bijna een derde van het ziekteverzuim. Door de coronacrisis groeit dit aandeel. Hoe bent u bezig met preventie op dit thema? Welke vragen, knelpunten of voorbeelden hebt u? AWVN vraagt werkgevers om hierover een korte enquête in te vullen.

Door de coronapandemie met lockdowns, werkstress, zorgen om kwetsbare naasten en angst voor het virus en voor baanverlies groeit het aantal werknemers met psychische klachten. Het is van belang voor zowel de werkgever als deze medewerkers, om hen te helpen aan het werk te blijven.

Korte vragenlijst
AWVN wil inzicht krijgen in de actuele stand van zaken rond dit thema bij werkgevers: welke vragen leven er, welke knelpunten zijn er, (met wie) willen werkgevers samenwerken om verzuim door psychische klachten te voorkomen en welke werkgever wil als voorbeeld voor andere werkgevers dienen. Met uw antwoorden kunnen wij de knelpunten adresseren en voor werkgevers meer en betere antwoorden en oplossingen ontwikkelen.
Doet u mee? Het invullen van de vragenlijst kost u niet meer dan vijf minuten.

Kennissessies
Op 10 november en 8 december staan over dit onderwerp online kennissessies gepland. Daarin nemen we de uitkomsten van deze enquête mee. Ook bespreken we de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen voor werkgevers.
Heeft u belangstelling om een van deze sessies bij te wonen of wilt u hierover meer informatie? Stuur dan een e-mail aan Lisa Molenaar, l.molenaar@awvn.nl.

0 reacties