woensdag 14 juli 2021

Dien nu een pilotvoorstel in voor inclusieve technologie

AWVN daagt namens de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) werkgevers uit om zelf óf in samenwerking met technologieontwikkelaars, onderwijsinstellingen en mensen met een arbeidsbeperking met pilotvoorstellen te komen. Er is namelijk financiering beschikbaar voor 10 pilots waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken. 

Loop je al een tijdje rond met een innovatief idee dat bij kan dragen aan een toegankelijker en/of inclusievere organisatie? Dan is dit hét moment om ‘m te pitchen.

Doe met de video hieronder inspiratie op!


2 typen pilots voor inclusieve technologie

Er kunnen voorstellen worden ingediend voor twee typen pilots:

  • Pionier-pilots, waarbij nieuw ontwikkelde technologie (voor de eerste keer) wordt toegepast in een werkgerelateerde praktijksetting voor mensen met een beperking.
  • Groei-pilots, waarbij beproefde technologie op grotere (regionale) schaal wordt ingezet voor meerdere mensen met een beperking en/of bij meerdere werkgerelateerde praktijksettings.

Waar kun je jouw idee voor inclusieve technologie aanmelden?

Je kunt tot uiterlijk 24 september 2021 hier een voorstel indienen. Op deze pagina staat ook informatie over onder meer de voorwaarden waaraan het voorstel moet voldoen. Half oktober beslist een vakjury welke voorstellen worden gehonoreerd.

0 reacties