Home / Vaststelling definitieve subsidie NOW-1: hoe werkt het?
woensdag 09 september 2020

Vaststelling definitieve subsidie NOW-1: hoe werkt het?

Bedrijven die een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, kunnen vanaf begin oktober – UWV streeft naar 7 oktober – een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei 2020).

Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld. Het kan ook zo zijn dat het bedrijf het beter heeft gedaan dan verwacht, en dat het omzetverlies lager is dan begroot. Als het vastgestelde subsidiebedrag lager is dan het verstrekte voorschot, moet er subsidie worden terugbetaald. Het subsidiebedrag daalt ook als de loonsom is gedaald.

Subsidie onder €25.000: steekproefsgewijze controle

In de vereiste intensiteit van de controle voor de eindafrekening is gekozen voor verschillende gradaties. Bij een subsidie van onder de €25.000 hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. Ook kleine bedrijven moeten dus hun administratie goed op orde hebben.

Subsidie €20.000 – €125.000: derdenverklaring

Bedrijven die een voorschot ontvangen van €20.000 of meer, maar onder de drempel van €125.000 blijven, hebben een zogenoemde derdenverklaring nodig. Een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant kan een derdenverklaring afgeven.

Subsidie vanaf €125.000: accountantsverklaring

Vanaf €125.000 subsidie hebben ondernemers een accountantsverklaring nodig. Voor werkmaatschappijen van concerns die een beroep willen doen op de zogenoemde concernregeling is een accountantsverklaring altijd verplicht. De intensiteit van het accountantsonderzoek hangt ervan af of een onderneming meer of minder dan €375.000 ontvangt en of deze onderneming een verplichte controle voor haar jaarrekening moet hebben.

Wanneer welk soort accountantsverklaring nodig is, en wat de gevolgen zijn als de accountant geen goedkeurende verklaring kan afgeven, heeft minister Koolmees duidelijk gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de brief is het accountantsprotocol NOW-1 gevoegd, waarin de voorschriften voor de accountantscontrole zijn opgenomen. Deze voorschriften zijn vastgesteld in overleg met de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants (NBA).

Aanvraagtermijnen

De vaststelling van de subsidie moet u aanvragen binnen 24 weken na 6 oktober 2020, of binnen 38 weken als een accountantsverklaring verplicht is. Uiterlijk binnen 52 weken na ontvangst van de aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Het streven is om dit binnen een maand te doen. Aanvragen om vaststelling van de subsidie zijn alleen mogelijk via een aanvraagformulier, dat t.z.t. beschikbaar komt op de website van het UWV. Aanvragen om vaststelling van de subsidie voor de NOW-1 en de NOW-2 moet u los van elkaar indienen. Wanneer bedrijven om vaststelling van de NOW-2 kunnen verzoeken, is nog niet bekend.

0 reacties