Home / Nieuws / Criteria overbruggingsregeling transitievergoeding verruimd
donderdag 20 december 2018

Criteria overbruggingsregeling transitievergoeding verruimd

De criteria voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers worden met ingang van 1 januari 2019 verruimd.
Kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) die vanwege een slechte financiƫle situatie werknemers moeten ontslaan, kunnen onder voorwaarden de diensttijd die gelegen is voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten bij de berekening van de transitievergoeding.
De voorwaarden, die zijn opgenomen in artikel 24 van de Ontslagregeling, waren zo zwaar dat de werkgever vrijwel failliet moest zijn om van de regeling gebruik te kunnen maken. Deze voorwaarden worden met ingang van 1 januari 2019 versoepeld. De eis, dat het resultaat drie jaar lang, per jaar negatief moet zijn, vervalt. Voortaan moet alleen in het laatste jaar het resultaat negatief zijn, en in de drie laatste jaren tezamen (dus niet meer in ieder jaar afzonderlijk). Ook hoeft het eigen vermogen niet meer negatief te zijn. Voortaan geldt dat het eigen vermogen aan het einde van het laatste boekjaar ten hoogste 15 procent was van het totale vermogen van de onderneming.
De wijzigingen gaan in op 1 januari 2019. Voor procedures die voor die datum gestart zijn geldt nog de oude (zwaardere) regeling.