vrijdag 27 maart 2020

Tijdelijk extra ondersteuning voor zzp’ers: de Tozo

Zelfstandigen derven door het coronavirus in veel gevallen inkomsten. Het kabinet wil ook zelfstandigen ondersteunen, zodat zij daarna een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten, en komt daarom met de Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten met een versnelde procedure. Dat houdt in dat een aanvraag digitaal gedaan kan worden en binnen 4 weken kan worden afgerond. Uiterlijk begin april zal de regeling van kracht zijn en kan deze bij de gemeente waar u woont worden aangevraagd. De regeling geldt niet alleen voor zzp-ers, ook zelfstandige ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling.

Actuele informatie over de invloed van het coronavirus op het werk is gebundeld op onze speciale coronapagina.

Het betreft een aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen zonder ‘budgetlimiet’. De mogelijkheid zal gaan gelden met terugwerkende kracht van 1 maart tot vooralsnog 1 juni van dit jaar. Om te bepalen of er recht is op ondersteuning zal er waarschijnlijk een digitale beslisboom ter beschikking worden gesteld.

De inkomensondersteuning is voor maximaal 3 maanden een aanvulling tot aan bijstandsniveau en een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.517 euro met een rente van 2% die binnen 4 weken beschikbaar is. De looptijd van de lening is maximaal 3 jaar en er hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Om inkomensondersteuning te krijgen, verklaart de zelfstandige dat hij verwacht dat hij als gevolg van de crisis zijn inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum voor de komende drie maanden. Dat inkomen zal dan voor maximaal drie maanden worden aangevuld.
Gehuwden en samenwonenden krijgen tot aan een bedrag van 1.500 netto aangevuld en alleenstaanden 1.050 euro netto. Verdient u meer dan de bijstandsnorm of ontvangt u nog loon naast uw onderneming, dan krijgt u geen aanvulling. Er zal geen onderzoek gedaan worden naar de levensvatbaarheid van de onderneming en er is geen vermogens- en partnertoets. Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend.

De regeling geldt voor:
• gevestigde zelfstandigen hoofdzakelijk werkend in Nederland, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
• Nederlander of daarmee gelijkgesteld
• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
• voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 17 maart 2020 18.45 uur
• is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf, dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder
• woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

De overheid vraagt ondernemers die nog enige inkomsten hebben, te wachten met hun aanvraag, om de zelfstandigen met de hoogste nood als eerste te kunnen helpen. Het streven is om binnen vier weken vanaf de aanvraag tot een besluit te komen, anders kan er een voorschot worden verstrekt.

De beschikkingen met de eerste voorschotten zijn reeds verzonden. Zie op deze pagina van de Rijksoverheid voor een voorschot per gemeente.
Voor vragen over de Tozo kunt u contact opnemen met het KvK-coronaloket of bellen naar het Kamer van Koophandel adviesteam, tel. 0800-2117.

0 reacties