dinsdag 06 april 2021

Corona en grensarbeid deelstaat Nordrhein/Westfalen

Een update naar aanleiding van Duitse maatregelen met ingang van 6 april 2021

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft vanaf 6 april 2021 het reizen vanuit Nederland aangescherpt, omdat Nederland als een hoog risicogebied wordt gezien. De andere deelstaten hebben nog geen vergelijkbare maatregelen genomen. Voor het grensverkeer met Nordrhein-Westfalen betekent dit het volgende.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen essentiëel en niet-essentiëel reizen
Voor niet-essentieel reizen (tanken over de grens, toeristische redenen, etc.) gelden strengere beperkingen. Voor essentiële reizen, met name voor werken over de grens, gelden minder beperkingen. Onder grensarbeid wordt verstaan: personen die regelmatig minstens één keer per week voor hun beroep, studies of opleiding vanuit hun woonplaats de grens oversteken.

Aan de volgende zaken moet worden gedacht wanneer over de grens in Nordrhein-Westfalen wordt gewerkt.

1. Registratieplicht
Voor het binnenreizen van Duitsland vanuit Nederland bestaat er een registratieplicht op www.einreiseanmeldung.de Uitzonderingen hierop zijn doorreizigers (transitverkeer, beroepsvervoer en verblijf van maximaal 24 uur in Duitsland. Grensarbeiders die dus korte werkzaamheden verrichten in Duitsland dat binnen 24 uur kan worden uitgevoerd zijn vrijgesteld van de registratieplicht.

2. Testresultaten Covid-19
Bij het binnenreizen vanuit Nederland dient men in principe het bewijs op zak te hebben van een actueel negatief testresultaat. De test mag ten hoogste 48 uur vóór het binnenreizen afgenomen geweest zijn. Voor grensarbeiders geldt dat de test (in plaats van 48 uur) binnen maximaal 72 uur voor het binnenreizen afgenomen mag zijn geweest. Dat betekent: binnen een normale werkweek volstaan twee testafnames. De test kan ook meteen na het binnenreizen afgenomen worden, bijvoorbeeld op de werkplaats / in de opleidingsinrichting onmiddellijk na aankomst of in een testcentrum.

3. Bewijs grensarbeid
Het kan zijn dat bij of in de onmiddellijke nabijheid van de grens controles plaatsvinden. In verband daarmee is het van belang over informatie te beschikken die het verrichten van grensarbeid bewijst. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het formulier dat u op deze site kunt vinden door het kopje ‘Grensovergang’ aan te klikken. Zie: Coronavirus – Informatie Duitsland – GrensInfoPunten.


Quarantaine

De quarantaineregels blijven onveranderd. Dat betekent dat voor grensarbeid zowel naar als vanuit Duitsland geen quarantaineverplichting geldt.

 

Hoe zit het met Duitse grensarbeiders die naar Nederland komen?
De hiervoor genoemde aangescherpte maatregelen hebben met name betrekking op Nederlandse grensarbeiders die in Duitsland werken. Duitse grensarbeiders die in Nederland werken hebben als eerste te maken met de Nederlandse maatregelen die verder niet gewijzigd zijn. Wanneer de Duitse grensarbeiders binnen 24 uur terugkeren naar hun eigen woonland vallen zij ook onder de hiervoor genoemde uitzonderingen.

 

Meer informatie

Coronavirus | Das Landesportal Wir in NRW
Nederland als hoogincidentgebied _Gevolgen van de herindeling.pdf (euregio.org)
https://www.euregio.org/page/73/corona-maatregelen-duitsland/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/reizen/reisadvies#anker-coronavirus
https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/coronavirus-en-grensganger/

0 reacties