Home / Controle erkend referenten voor kennismigrantenregeling
vrijdag 06 december 2019

Controle erkend referenten voor kennismigrantenregeling

De IND bezoekt steeds vaker erkende referenten om na te gaan of voldaan wordt aan de verplichtingen omtrent het erkend referentschap en het aanvragen van een verblijfsvergunning voor kennismigranten. Daartoe is een speciaal toezichtteam ingericht, dat controlebezoeken verricht. Op basis van deze controles worden, bij geconstateerde onregelmatigheden, boetes uitgedeeld. In het ernstigste geval kan dit leiden tot intrekking van het erkend referentschap en het intrekken van de verblijfsvergunning van de werknemer.

In de meeste gevallen kondigt de IND een controlebezoek vooraf aan. Daarbij worden afspraken gemaakt over de nodige voorbereidingen die de te bezoeken organisatie dient te treffen om het controlebezoek zo efficiƫnt mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt telefonisch en wordt schriftelijk bevestigd. Het controlebezoek bestaat in ieder geval uit een gesprek en inzage in alle stukken die betrekking hebben op de verplichtingen van de erkend referent. Uitgangspunt is dat tijdens het bezoek alle feiten met betrekking tot de naleving van de verplichtingen worden vastgelegd in een verslag, dat na afloop van het gesprek wordt ondertekend en waarvan de erkend referent direct een kopie ontvangt. Op basis van het verslag, de overlegde stukken en overige bevindingen wordt een rapport van bevindingen opgesteld.
Op basis van dit rapport beoordeelt de IND of de bezochte organisatie al dan niet (volledig) voldoet aan haar verplichtingen als erkend referent, en of hier eventuele consequenties aan zijn verbonden. Ook wordt beoordeeld of de bevindingen gevolgen hebben voor het verblijfsrecht van de kennismigrant.

Wilt u meer weten van de procedure voor het inrichten van de kennismigrantenregeling? AWVN organiseert op donderdag 6 februari 2020 de workshop arbeidsmigratierecht. Tijdens deze dag worden de verplichtingen en mogelijkheden aangegeven evenals hoe voorkomen kan worden dat boetes worden opgelegd of het erkend referentschap wordt ingetrokken. Meld u hier aan

0 reacties