Home / Nieuws / Technologische ondersteuning medewerkers met arbeidsbeperking
woensdag 26 september 2018

Technologische ondersteuning medewerkers met arbeidsbeperking

AWVN neemt deel in de dit jaar opgerichte Coalitie voor technologie en inclusie. De coalitie wil de ontwikkeling en toepassing van technologie stimuleren, coördineren en ondersteunen met als doel meer mensen met een beperking aan het werk door ondersteunende technische oplossingen.

Onderzoek wijst uit dat technologie kansen biedt om werknemers met een beperking te ondersteunen. Maar hoe kan je in de praktijk technologie inzetten om werk voor mensen met een beperking toegankelijker te maken?
De coalitie, waarin behalve werkgeversvereniging AWVN o.a. ook hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, UWV en het ministerie van SZW deelnemen, wil de domeinen technologie en werk met elkaar verbinden, om zo de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren.

“AWVN zal zich actief inzetten om de onbegrensde mogelijkheden van ondersteunende technologie onder de aandacht van werkgevers te brengen. Een belangrijke stap voorwaarts naar een inclusieve arbeidsmarkt”, aldus Erik Groot, die AWVN in de coalitie vertegenwoordigt.

Coalitie voor technologie en inclusie daagt werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en ondersteuners uit om concrete ideeën in te dienen voor de technologiechallenge. De aftrap vindt plaats op 23 november. De winnaars krijgen subsidie van UWV om hun pilot uit te voeren.
Meer informatie over de coalitie en over de technologiechallenge.