dinsdag 17 juli 2018

Veel overheidscao’s in juni

In juni kregen ruim 300.000 ambtenaren en werknemers in (semi-)publieke sectoren een nieuwe cao. Grote cao-akkoorden werden gesloten bij het rijk, in het primair en voortgezet onderwijs en bij de waterschappen. De betreffende werknemers krijgen er 2,4 procent loon op twaalfmaandsbasis bij.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers, in het juni-bericht over het verloop van het cao-seizoen. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle 850 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

In juni kwamen 30 nieuwe cao’s tot stand. Het gemiddelde van alle nieuwe loonafspraken bedroeg afgelopen maand 2,42 procent. Juni is de vierde achtereenvolgende maand dat de loonafspraken gemiddeld rond de 2,5 procent uitkwamen. Het gemiddelde van de contractloonstijgingen voor alle 2018-akkoorden bedraagt 2,28 procent en loopt nog steeds gestaag op.

In 2018 lopen in totaal 388 cao’s af voor 2,2 miljoen werknemers. Daarvan werden in de eerste zes maanden van 2018 167 cao’s vernieuwd voor 1,7 miljoen werknemers. Het tempo waarin cao’s worden vernieuwd, ligt in lijn met dat van andere jaren.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen)

Kijk voor de meest actuele cao-informatie en interessante grafieken op cao-kijker.

Persbericht AWVN, 18 juli 2018

0 reacties