maandag 27 januari 2020

Brexit: laatste stand van zaken

Stand van zaken met betrekking tot de Brexit, een korte update.

Situatie vanaf 1 februari 2020
Door het akkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben gesloten, is een harde Brexit gedurende deze periode niet aan de orde. Vanaf 1 februari 2020 tot 31 december 2020 gelden de afspraken zoals deze in de uittredingsakte zijn opgenomen. Deze houden in dat het Verenigd Koninkrijk blijft deelnemen aan de Europese interne markt en de douane-unie. Daarmee blijft ook het vrij verkeer van personen en diensten in stand. Het Hof van Justitie blijft de hoogste rechtsprekende instantie. Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk worden gedurende deze periode beschouwd als EU-onderdanen. Er verandert dus niets.

Situatie vanaf 1 januari 2021
Wat er per 1 januari 2021 gaat gebeuren is nog onduidelijk. In de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk is opgenomen dat de onderhandelingen met de EU niet langer mogen duren dan tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Welke afspraken er gemaakt worden in 2020 om te komen tot een ‘soepele’ uittreding, is nog ongewis. Wat in ieder geval wel duidelijk is, dat is dat alle overgangsmaatregelen die tot dusverre zijn gemaakt in verband met een mogelijke harde Brexit in 2020 van de baan zijn.
Het is de vraag of dit soort overgangsmaatregelen opnieuw gemaakt zullen worden en hoe deze er uit zullen zien. In de loop van 2020 komt hierover meer duidelijkheid.

0 reacties
Tags: Brexit