Home / Nieuws / Bovenwettelijke aanvullingen loondoorbetaling bij ziekte
donderdag 07 september 2017

Bovenwettelijke aanvullingen loondoorbetaling bij ziekte

De Stichting van de Arbeid heeft op 4 september 2017 in een brief de decentrale cao-partijen verzocht na te gaan of de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 over bovenwettelijke aanvullingen loondoorbetaling bij ziekte, op de juiste wijze in de cao is opgenomen en om die aan te passen als dat niet het geval is.

In het Najaarsoverleg 2004 tussen de Stichting van de Arbeid en het kabinet is afgesproken dat de totale ziekengelduitkering aan de werknemer over twee ziektejaren tezamen gemeten niet meer dan 170% van het laatst verdiende loon zal bedragen tenzij ter stimulering van versnelde re-integratie aanvullende specifieke arbeidsvoorwaardelijke afspraken gemaakt worden.

Op basis van onderzoek concludeert de Stichting dat het merendeel van de cao-partijen voldoet aan de afspraak. Waarschijnlijk zijn in een (beperkt) aantal cao’s echter nog afspraken overeengekomen die hiervan afwijken en waar bovenwettelijk aangevuld wordt – zonder dat er afspraken ter stimulering van (versnelde) re-integratie tegenover staan. De Stichting van de Arbeid vraagt daarom nu de decentrale cao-partijen om na te gaan of de oorspronkelijke afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 op de juiste wijze in de cao is opgenomen en de cao-afspraak aan te passen als deze daar niet aan voldoet.

Download de brief van de StvdA