Home / BHV in coronatijd: blended learning goed opleidingsinstrument
donderdag 17 december 2020

BHV in coronatijd: blended learning goed opleidingsinstrument

De afgelopen maanden is gebleken dat blended learning (e-learning met een kortere praktijkcursus) een goed instrument is om BHV-ploegen in coronatijd veilig op te leiden.

De Arbeidsomstandighedenwet regelt dat er altijd minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV’er) aanwezig moet zijn in het bedrijf. Dus óók wanneer er een lage of minimale bezetting op de werkvloer is, zoals nu tijdens de coronapandemie. Het precieze aantal bhv’ers dat aanwezig moet zijn, hangt af van het aantal medewerkers dat wél aanwezig is en van de risico’s waarvan binnen de organisatie sprake is.

Direct na het uitbreken van de coronacrisis liepen veel werkgevers aan tegen de vraag hoe het zit met de opleiding en organisatie van hun BHV’ers. Training van BHV in coronatijd is vaak lastig nu mensen afstand moeten houden. Maar tijdens de afgelopen maanden is blended learning (e-learning met een kortere praktijkcursus) een goed instrument in de coronapandemie gebleken om BHV-ploegen veilig op te leiden. Deze vorm van training geeft BHV’ers de mogelijkheid hun vaardigheden en kennis zoveel mogelijk bij te houden.

De SER wijst er in een nieuwsbericht op dat het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) een gezamenlijk protocol hebben opgesteld om veilig te kunnen trainen in de anderhalvemeter-maatschappij. U kunt dit protocol onderaan deze pagina downloaden.

Het kan zijn dat een werknemer geen praktijktraining wil of kan bijwonen. In dat geval moet een werkgever daarover met deze BHV’er aparte afspraken maken. Praktijktrainingen (en ook ontruimingen) vinden met inachtneming van alle maatregelen dus gewoon plaats. Op deze manier kunnen BHV’ers blijven oefenen.

0 reacties