Home / Nieuws / Bezuinigingen WIA van tafel
donderdag 20 december 2018

Bezuinigingen WIA van tafel

Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit afgesproken met de werknemersorganisaties.

In het regeerakkoord is een aantal maatregelen opgenomen op het gebied van de WIA en de loondoorbetaling. Doel is dat mensen sneller weer aan de slag gaan en om de verplichtingen rond de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen voor kleine ondernemers te verlichten. Deze maatregelen hadden echter weinig draagvlak onder werkgevers en werknemers. De Tweede Kamer heeft de minister daarom dit najaar de ruimte gegeven om niet alleen voor de loondoorbetaling, maar ook op de WIA naar alternatieven te zoeken.

Donderdag 20 december 2018 heeft de minister afspraken gemaakt met de werkgeversorganisaties rond de loondoorbetaling. En met de werknemers over de WIA. Met betrekking tot de WIA is het volgende afgesproken:

  • De voorgenomen aanscherping van het schattingsbesluit gaat niet door. Het schattingsbesluit regelt de systematiek waarmee bekeken wordt of een werknemer in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Omdat de instroom in de WIA lager wordt door de afspraken over de loondoorbetaling is aanscherping van het schattingsbesluit niet (meer) nodig.
  • Er wordt afgezien van invoering van de inkomenseis van de WGA 80-100. Hier ging het om een aanscherping van de hoogte van de WGA-vervolguitkering.
  • Een werkgroep van de Stichting van de Arbeid zal met vertegenwoordigers van het ministerie van SZW onderzoeken hoe (in principe binnen de huidige financiĆ«le kaders) de arbeidsparticipatie van volledig- en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de wijze van vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid.

De plannen uit het regeerakkoord die worden gehandhaafd en ondersteund:

  • Wanneer iemand met een WIA-uitkering aan het werk gaat, wordt hij of zij vijf jaar lang niet herbeoordeeld. Dit maakt het voor mensen aantrekkelijker om terug te keren naar de werkvloer.
  • Ook wordt een experiment gestart met scholing voor arbeidsongeschikte.
  • En er komt extra geld voor persoonlijke ondersteuning vanuit het UWV.

Bron: nieuwsbericht van het ministerie van SZW, 20 december 2018