maandag 13 september 2021

WNT: algemeen bezoldigingsmaximum 2022 gepubliceerd

Het algemene bezoldigingsmaximum (Wet normering topinkomens) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2022 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 216.000.

De indexering is gebaseerd op de contractuele loonstijging 2020 per maand van de sector overheid en bedraagt 3,0%. Het WNT-norm bedrag van 2020 van € 209.000 is verhoogd met dit percentage, afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s, en zodoende is het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2022 vastgesteld op € 216.000.

Het besluit is op 9 september 2021 in de Staatscourant gepubliceerd.

0 reacties