Home / Nieuws / WNT: algemeen bezoldigingsmaximum 2020 is € 201.000
donderdag 24 oktober 2019

WNT: algemeen bezoldigingsmaximum 2020 is € 201.000

Het algemeen bezoldigingsmaximum 2020 in het kader van de WNT (Wet normering topinkomens) is vastgesteld op € 201.000.

Het algemene bezoldigingsmaximum (Wet normering topinkomens) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2020 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 201.000. Het besluit is op 10 oktober in de Staatscourant gepubliceerd.
Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2020 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 26.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 20.300 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2020 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 193.

De sectorale regelingen voor 2020 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk november 2019 vastgesteld en gepubliceerd.

Bron www.topinkomens.nl