dinsdag 14 juli 2020

Back to work! Tijd voor weloverwogen keuzes

Coronacrisis, back to work. Over de verschillende aspecten van de terugkeer naar de werkvloer, het inrichten van de werkplek van de toekomst en alle dilemma’s die daarmee gepaard gaan, wil AWVN met u het gesprek aangaan zodat u weloverwogen keuzes kunt maken. Daarom organiseert AWVN deze zomer drie keer (22 juli, 20 en 31 augustus) een online netwerkbijeenkomst over back to work.

Waarom netwerkbijeenkomsten ‘back to work?’
Met de versoepeling van de coronamaatregelen, zijn bedrijven en organisaties weer aan het opstarten. Veel is anders, maar veel zal ook weer snel wennen. Het is inmiddels tijd om alle maatregelen en afspraken in logisch verband met elkaar te brengen: hoe hebben we nu het werk ingericht, wat betekent dat voor onze vergoedingsregelingen? Hoe geven we vorm aan thuiswerken en zorgen we voor voldoende samenwerking, op kantoor of thuis? Hoe geef je daar goed leiding aan, hoe gaan we om met OR en vakorganisaties? En: zijn we goed voorbereid op de eventuele tweede golf? Kortom: hoe geeft u goed werkgeverschap vorm in deze back to work-fase? Hoe zorgt u voor een logisch pakket aan maatregelen om een veilige en productieve omgeving te creëren én de sociale samenhang in uw organisatie te herstellen of te verbeteren?

Back to work: diverse aspecten
De fase waarin we nu zitten kent, naast de technische kant (arbo-eisen, fiscaal-juridische kaders), ook andere elementen:
morele afwegingen Kun je thuiswerken verplicht stellen? Is iedereen wel in staat om thuis te werken? Kunnen werknemers eisen om thuis te (blijven) werken?
strategische keuzes Past de manier van leidinggeven? Hoe raakt de coronacrisis teams en afdelingen? Wat ga je doen met de vrijgekomen lege werkplekken?
praktische vragen Hoe ga je als werkgever om met je arbo-verplichtingen? Is de thuiswerkplek in de praktijk ook inderdaad arbo-veilig? Wat gebeurt er wanneer een medewerker thuis ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt?

Wat voor werkgever wilt u zijn?
Er bestaat altijd het risico dat je als werkgever (te) snel in de regelmodus schiet. In tijden van acute crisis is dit een groot goed, er moet dan immers veel geregeld worden met een onzeker perspectief. De back to work-fase die nu is aangebroken vergt echter een bredere blik. Het benoemen van zowel de technische aspecten als de morele en strategische begint met de vraag wat voor werkgever u wilt zijn. Anders gezegd: wat is uw visie op werk? Heeft u een analyse voorhanden van uw bedrijfscultuur? Spelen arbeidsverhoudingen een belangrijke rol? Welke invloed spelen eventuele internationale verhoudingen?

Vragen die een antwoord verdienen, voordat u aan de slag gaat met de meer technische aspecten van het vormgeven van (nieuw) thuiswerkbeleid, mobiliteitsbeleid of het anders inrichten van uw kantoor- en productieomgeving. Voor nu en in de toekomst.
De antwoorden op die vragen scherpen uw visie op werk en geven u een kader voor nu en in de toekomst. Op grond daarvan kunt u weloverwogen keuzes maken en heeft u een richting voor de gesprekken met medewerkers, OR en vakorganisaties.

Het stellen van de vraag wat voor werkgever u wilt zijn, betekent niet dat de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer uit het oog verloren wordt. Immers: veilig en gezond werken is ook een onderwerp waarop de werknemer z’n eigen verantwoordelijkheid heeft. Het is aan de werkgever om te faciliteren dat werknemers de eigen regie (kunnen) nemen.

Pop-up netwerkbijeenkomsten back to work
Over de diverse aspecten van de terugkeer naar de werkvloer, het inrichten van de werkplek van de toekomst en alle dilemma’s die daarmee gepaard gaan, willen wij graag met u in gesprek gaan. AWVN organiseert drie online netwerkbijeenkomsten over deze thematiek. Data: woensdag 22 juli om 14:00 uur, donderdag 20 augustus om 16:00 uur, maandag 31 augustus om 16:00 uur.

De bijeenkomsten staan onder leiding van AWVN-adviseurs. De nadruk zal liggen op het delen van ervaringen en bespreken van verwachtingen.

0 reacties