Home / AWVN-werkgeversbijdrageregeling loopt door in 2018
maandag 05 februari 2018

AWVN-werkgeversbijdrageregeling loopt door in 2018

De AWVN-werkgeversbijdrageregeling loopt in 2018 door. De hoogte van de bijdrage in 2018 is vastgesteld op € 20,63 per werknemer (bijdrage in 2017: € 20,31).

De Stichting Fonds Industriële Bonden is belast met de inning, verantwoording en verdeling van de bijdragen over de deelnemende bonden. Voor het vaststellen van het bedrag van de bijdrage gaat het FIB uit van het totale aantal werknemers dat in dienst is van de onderneming of de onderdelen van de onderneming waarop de overeenkomst betrekking heeft – dat wil zeggen: alle onder de werkingssfeer van de cao vallende werknemers (zowel georganiseerde als ongeorganiseerde werknemers).
Voor vragen / opmerkingen / observaties over de AWVN-werkgeversbijdrageregeling: neem contact op met Monica Wirtz (wirtz@awvn.nl).


Veelgestelde vragen over de AWVN-werkgeversbijdrageregeling

Regeling?
Een overeenkomst tussen AWVN, FNV, CNV en De Unie waar werkgevers gebruik van kunnen maken (de regeling is niet verplicht). In de regeling zijn afspraken gemaakt over de bijdrage van de werkgever. AWVN onderhandelt namens de leden over de voorwaarden van de regeling, en ondersteunt de keuze om gebruik te maken van de AWVN-werkgeversbijdrageregeling met voorlichting en informatie.

Waarom deze bijdrage?
Werkgevers zoeken een deskundige onderhandelingspartner die namens al hun werknemers afspraken kan maken. De bijdrage is een tegemoetkoming in de kosten van vakbonden.

Hoogte?
De bijdrage is voor 2018 vastgesteld op € 20,63 per werknemer.

Voorwaarden?
De werkgever betaalt alleen als de cao tot stand komt met een of meer van de genoemde vakbonden. De regeling bepaalt dat vakbonden geen voordelen voor hun leden mogen eisen aan de cao-tafel, en dat vakbonden het geld niet mogen gebruiken voor stakingsdoeleinden.

Hoe werkt het?
De werkgever spreekt met (de) vakbond(en) af deel te nemen aan de AWVN-werkgeversbijdrageregeling gedurende de looptijd van de cao. De Stichting Fonds Industriële Bonden (FIB) voert de regeling uit en stuurt een factuur op basis van door de werkgever opgegeven aantallen werknemers. Het FIB keert de bonden het geld uit, volgens een door deelnemende vakbonden onderling vastgestelde verdeelsleutel. AWVN heeft geen bemoeienis met de verdeling.

Wat doen vakbonden met het geld?
Vakbonden gebruiken het geld voor algemene ledenactiviteiten onder voorwaarde dat de bijdrage niet wordt gebruikt voor stakingsdoeleinden.

Meer informatie over de regeling op deze site in HR van A tot Z

0 reacties