Home / Nieuws / Werkgeversbijdrageregeling verlengd en bijdrage verhoogd
maandag 11 maart 2019

Werkgeversbijdrageregeling verlengd en bijdrage verhoogd

De AWVN-werkgeversbijdrageregeling liep per 31 december 2018 ten einde. AWVN heeft voorgesteld om de regeling te verlengen tot en met 31 december 2020. Partijen zijn hiermee in principe akkoord gegaan. Zodra de regeling door alle partijen ondertekend is teruggekomen, zal hierover worden bericht.

Voor het jaar 2019 is het bedrag dat per werknemer op grond van de werkgeversbijdrageregeling moet worden betaald, verhoogd naar € 21,04 per fte.

De Stichting Fonds Industriële Bonden (FIB) is belast met de inning, verantwoording en verdeling van de bijdragen over de deelnemende bonden. Voor de vaststelling van het bedrag van de bijdrage gaat het FIB uit van het totale aantal werknemers dat in dienst is van de onderneming of de onderdelen van de onderneming waarop de overeenkomst betrekking heeft. Dat wil zeggen dat het gaat om alle onder de werkingssfeer van de cao vallende werknemers. Daarbij worden zowel de georganiseerde als ongeorganiseerde werknemers in aanmerking genomen. Deeltijdwerkers worden voor de bijdrage naar rato van de in de betreffende onderneming voor de respectieve dienst gebruikelijke arbeidsduur meegeteld.

De volledige werkgeversbijdrageregeling kunt u hier downloaden: