vrijdag 15 november 2019

AWVN betrokken bij uitwerking pensioenakkoord

Na lange tijd van diverse politieke en maatschappelijke discussies is er in juni 2019 een breed pensioenakkoord bereikt tussen sociale partners en het kabinet. Dit akkoord op hoofdlijnen, zal na uitwerking in 2019 en 2020, moeten leiden tot een toekomstbestendig pensioenstelsel vanaf 2022.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de uitwerking van het pensioenakkoord. In dit proces van uitwerking zijn naast SZW en sociale partners vele andere partijen betrokken. Denk hierbij aan De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Centraal Planbureau plus het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie.

De centrale vraag betreft de uitwerking van (de overgang naar) het nieuwe contract, waarbij uiteraard ook de thema’s fiscaliteit en communicatie de aandacht krijgen. AWVN is via VNO-NCW betrokken bij de uitwerking van onderdelen van het pensioenakkoord. Door deze participatie bouwt AWVN enerzijds mee aan de nieuwe toekomstbestendige pensioenvoorziening in Nederland, en anderzijds doen wij ervaring op die wij kunnen inzetten bij het informeren en adviseren van onze leden.

Waar mogelijk zullen wij u tussentijds informeren over ontwikkelingen binnen het pensioenakkoord.
Als u vragen heeft over bovenstaande of van gedachten wilt wisselen over pensioen, kunt u contact opnemen met een (pensioen)adviseur van AWVN.

0 reacties