donderdag 01 november 2018

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 automatisch aangepast aan de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Een eventuele verhoging wordt vijf jaar van te voren aangekondigd.
De levensverwachting is weliswaar licht gestegen in 2024, maar onvoldoende om de AOW-leeftijd aan te passen. Afgelopen jaren werd de AOW-leeftijd ook vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. De levensverwachting lijkt op langere termijn wel te stijgen, maar de stijging verloopt niet gelijkmatig.

De AOW-leeftijd is nu 66 jaar, volgend jaar 66,4 jaar. Tot 2022 gaat de AOW stapsgewijs omhoog.

Bron Ministerie van SZW, 1 november 2018

0 reacties
Tags: AOW-leeftijd