zaterdag 02 november 2019

AOW-leeftijd stijgt niet in 2025

De AOW-leeftijd gaat ook in 2025 niet omhoog. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

Omdat de AOW-leeftijd in 2025 voor 1 januari 2020 moet worden vastgesteld, is dit nog volgens de huidige wetgeving gebeurd. Op basis hiervan komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar en drie maanden. Zodra de afspraak uit het pensioenakkoord een wettelijke grondslag heeft, gaat de AOW-leeftijd in 2025 evenwel terug naar 67 jaar.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024. Daarna wordt beoogd de AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen dan de levensverwachting. Dit betekent dat elk jaar levenswinst wordt vertaald in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen.
De voorbereidingen voor het betreffende wetsvoorstel zijn gestart. Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer voor de zomer van 2020 over de voortgang.

Externe bron
november 2019
Download
0 reacties