Home / Nieuws / Animatiefilm SER licht fusiegedragsregels toe
donderdag 19 oktober 2017

Animatiefilm SER licht fusiegedragsregels toe

De SER heeft een animatiefilm gemaakt waarin de raad de fusiegedragsregels toelicht. Voor multinationals is er Engelse ondertiteling beschikbaar.

Ondernemingen die een fusie overwegen – of het even of die in het ‘reguliere’ bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg of de non-profitsector opereren – moeten dit op tijd melden bij de betrokken vakbonden ├ęn de SER.
De vakbonden informeren de ondernemingsraad over hun oordeel over de fusie. Met die informatie kan de ondernemingsraad een advies aan de bestuurder uitbrengen. Als de vakbonden niet op tijd worden geïnformeerd, kunnen zij een klacht of een verzoek om bemiddeling indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER.

Fusiegedragsregels SER
Fusiegedragsregels SER