donderdag 28 maart 2019

AWVN doet mee met Alliantie kinderarmoede

AWVN tekende op 26 maart in Den Haag voor de Alliantie kinderarmoede, een initiatief van Missing Chapter, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Alles is Gezondheid. Zij deed dit samen met bijna 100 partners en onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark van SZW en prinses Laurentien van Oranje. Veel kinderen die te lang in armoede leven, hebben daar de rest van hun leven last van. Onderzoek wijst onder andere uit dat zij veel kans hebben om in hun werkzame leven bovengemiddeld mentaal kwetsbaar en juist minder vitaal en werkfit te zijn.

Robin Kok ondertekent namens AWVN

De Alliantie kinderarmoede wil dat in 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van armoede en er geen nieuwe gezinnen bijkomen, die in armoede vervallen. Partners van de Alliantie komen uit alle domeinen in de samenleving: o.a. gemeenten, zorgorganisaties, belangenorganisaties en bedrijven. Iedereen die het vraagstuk een warm hart toedraagt, kan meedoen. Ook AWVN is partner in deze alliantie. Wij vinden het van groot belang dat kinderarmoede verdwijnt en niet meer terug komt. Omdat armoede impactvol is voor kinderen en hun gezinnen en bij hen gedurende hun hele leven sporen achterlaat in de vorm van schaamte, verminderd zelfrespect, meer ziekte en een lagere levensverwachting. En omdat kinderen onze werknemers van morgen zijn.
AWVN zal als partner in deze alliantie de thematiek onder de aandacht van de aangesloten werkgevers brengen. AWVN roept haar leden op, om zich aan te sluiten bij de Alliantie kinderarmoede (alliantiekinderarmoede.nl) en een bijdrage te leveren aan de oplossing van het vraagstuk binnen het bedrijf (kinderarmoede begint bij het gezin; dus bij onze werknemers) en buiten het bedrijf in samenwerking met partners. Mooie, praktische voorbeelden: Aldi heeft toegezegd brood aan scholen te leveren, zodat kinderen niet met honger in de klas zitten en Zwitsal levert producten via consultatiebureaus aan ouders, die zich de aankoop niet kunnen veroorloven. Oplossingen liggen dichtbij door alert te zijn op signalen van werknemers en door het gesprek aan te gaan en oplossingen mogelijk te maken.

Robin Kok uit het team AWVN inclusief tekende namens AWVN, want: “Voor werkgevers zijn werknemers van essentieel belang. Daarom is het voor AWVN belangrijk te investeren in huidige en toekomstige werknemers. Wij willen mensen ondersteunen naar duurzaam werk. De Alliantie kinderarmoede laat zien dat die ondersteuning al vroeg in het leven van mensen begint.”
Vertederend vond Robin het simpele antwoord dat een van de kinderen gaf op de vraag wat je tegen mensen moet zeggen, die aangeven dat je maar liever niet de waarheid moet vertellen, omdat die te treurig is. “Als je helpt, dan is het straks niet meer treurig.”

Lees hier het persbericht dat de Alliantie kinderarmoede op 26 maart publiceerde.

Aanvulling nieuwsbericht 01-04- 2019
Lees hier het bericht van staatssecretaris Van Ark (SZW) over het bestrijden van kinderarmoede en de bijbehorende Kamerbrief

0 reacties