donderdag 12 juli 2018

Aanpassing Wajong: werken en studeren meer stimuleren

Naar aanleiding van de beleidsdoorlichting van de Wajong, komt het kabinet met nieuwe maatregelen om Wajongers te stimuleren om te werken of studeren. Dit blijkt uit een brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli aan de Tweede Kamer.

Door de nieuwe maatregelen worden de huidige Wajong-regelingen meer geharmoniseerd. Door de nieuwe regelingen moet de wetgeving eenvoudiger en overzichtelijker worden. Dit moet er onder meer toe leiden dat:
• Wajongers er financieel op vooruitgaan als ze gaan werken of meer gaan werken
• Wajongers als ze hun werk verliezen langer terug kunnen vallen op een Wajong-uitkering
• Wajongers goede ondersteuning krijgen bij het vinden van werk
• Wajongers hun volledige uitkering houden als ze gaan studeren.

De nieuwe maatregelen moeten op 1 januari 2020 ingaan.

0 reacties
Tags: Wajong